קורס בחירה במסגרת המחלקה לאדריכלות נוף בפקולטה לאדריכלות ובנוי ערים בטכניון.
בהנחיית אדריכליות הנוף צופיה רוזנר סלע ורקפת סיני

בקורס זה התנסו הסטודנטים בתהליך ייחודי של תכנון ובניה במרחב הציבורי ביישוב הבדואי חורה.
במהלך הקורס ייצרנו דיאלוג ושיתוף פעולה עם נציגי היישוב כדי לתכנן ולבנות איתם ועבורם את מרחב המתנ"ס ביישובם.
ייחודו של קורס זה טמון בעובדה שבסופו, במהלך סדנת בניה בת שלושה ימים, בונים הסטודנטים 1:1 את הצעת התכנון שלהם. עובדה זו מכתיבה בין השאר, את היקף הפרוייקטים ואת חומרי הבניה. התנסות זו הינה התנסות ייחודית בה מיישמים הסטודנטים רעיון תכנוני הלכה למעשה ומשפיעים על עיצוב המרחב הקהילתי.
תהליך התכנון והבניה נעשה בשיתוף פעולה מלא בין הסטודנטים, נציגי הקהילה ונציגי הנוער וזרע זרעים להמשך דיאלוג.
הפרוייקטים שנבנו בשטח המתנ"ס יצרו שינוי משמעותי במרחב המתנ"ס. אנו מקווים כי נציגי הקהילה אשר לקחו חלק בתהליך ישמשו כשליחי ציבור וישפיעו על עיצוב המרחב הציבורי ביישובם.


Design and Build with Community Participation – Hura Community Center (Spring 2014)

An elective course at the Landscape Architecture Program at the Faculty of Architecture and Town Planning, Technion – Israel Institute of Technology.
In this course, instructed by landscape architects Sofia Rosner Sella and Rakefet Sinai, students experienced a unique design and build process executed in the public space of the Bedouin town Hura. During this course we developed dialog and collaboration with town representatives with the goal of designing and building – jointly with them – the open space of the town’s community center.

This course is unique in that, at its end, during a three-day hands-on workshop, students have built their design proposal to scale. This feature of the class constrained, among other factors, the projects’ breadth and materials. For students, the course provided a unique experience of actualizing an idea and impacting the design of a living public space.

The design and build process was carried out in full collaboration of the students and community and youth representative, sowing the seeds for continuing dialog.

The projects we designed and built have led to a significant change in the open space at Hura’s community center. We hope that the town representatives who took part in this process will act as public advocates empowered to impact the design of public spaces in their town


הקורס מתאפשר הודות לחממה החברתית לדיור וקהילה -הטכניון

SHCH_logo3

מודעות פרסומת